Een professionele pedicure bij PedicurepraktijkGroningen

Contact opnemen

Een professionele pedicure bij Pedicurepraktijk Groningen

Heeft u coronaklachten of denkt u deze te hebben, dan verzoek ik u uw afspraak bij mij af te zeggen of te verplaatsen.

Welkom bij mijn pedicurepraktijk. Mijn naam is Cathrie de Haan en ik ben sinds 2004 pedicure in het zuiden van de stad Groningen. De klant staat bij mij voorop en voetklachten worden door mij adequaat behandeld. Al mijn behandelingen zijn erop gericht om u van uw voetklachten af te helpen en/of pijnklachten zoveel mogelijk te verminderen.

Behandelingen

U kunt bij PedicurepraktijkGroningen terecht voor diverse behandelingen. Van standaard pedicurebehandelingen waarbij de gehele voet wordt behandeld, tot deelbehandelingen zoals het verwijderen van een likdoorn of eelt, het behandelen van een ingegroeide nagel, etc. Lees meer over mijn behandelingen of bekijk de prijslijst.

Aangezien ik geen wachtruimte heb in mijn praktijk, verzoek ik u maximaal vijf minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn.

Maak een afspraak

Samenwerkingsverbanden

Ook is PedicurepraktijkGroningen lid van ProVoet, de landelijke brancheorganisatie voor de pedicure, en draagt mijn bedrijf het kwaliteitskeurmerk ProCert. Dit betekent dat ik beschik over de erkende diploma’s, dat het bedrijf voldoet aan strikte hygiëne-eisen en dat ik mezelf continu laat bijscholen. 

Maak een afspraak voor een behandeling.

Contact opnemen

Huishoudelijk reglement

PedicurepraktijkGroningen zal naar beste eer en geweten de behandeling uitvoeren en de cliënt bijtijds informeren over een eventuele wijziging van de behandeling en de daarmee gepaard gaande kosten. 

De cliënt zal bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren aan PedicurepraktijkGroningen melden dat de afspraak geen doorgang kan vinden. Bij het niet nakomen hiervan kan PedicurepraktijkGroningen besluiten om alsnog de behandelingskosten in rekening te brengen. 

Bekijk ons volledige huishoudelijke reglement hier.